ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl
(+48) 696 102 373 malgorzata@lampart.info.pl

Kontakt

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa dr inż. Jerzy Lampart
ul. Wyzwolenia 1b
42-624 Ossy, woj. śląskie

Kontakt telefoniczny

(+48) 602 330 921
(+48) 696 102 373
(+4832) 2859186
fax. (+4832) 7390650

Email

jerzy@lampart.info.pl
malgorzata@lampart.info.pl

trybiki-kontaktKancelaria mieści się niedaleko (7 km) od lotniska Airport Katowice – w połowie drogi między Katowicami a Częstochową. Stąd głównie działamy na Górnym Śląsku. Baza kancelarii pokazuje, że największa liczba zgłaszających znaki towarowe i wynalazki do ochrony w kolejności malejącej znajduje się w takich miastach jak: Katowice, Bytom, Gliwice, Zabrze, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i wiele innych. Sporo też mamy Zgłaszających z południa Polski. Preferujemy osobisty kontakt i spotkanie ze Zgłaszającym aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie. Lecz w dobie internetu odległość jest sprawą względną, stąd klienci z USA, Australii, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Finlandii, Hiszpanii i innych krajów, a nawet z Egiptu.

Lokalizacja (współrzędne GPS): 50°26’32.0″N 19°00’07.0″E  (Zobacz na Google Map)

Uwaga: kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych.

Kontakt telefoniczny

 tel. (+48) 602 330 921, (+48) 696 102 373 tel. (+4832) 2859186, faks. (+4832) 7390650
 we speak english (+48) 602 330 921, (+48) 696 102 373
 мы говорим по русски (+48) 602 330 921
 hablamos español  (+48) 696 102 373

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Kancelaria Patentowa dr inż. Jerzy Lampart informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Patentowa dr inż. Jerzy Lampart z siedzibą w Ossach, adres: ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy;
2. Inspektor Ochrony Danych Jerzy Lampart, dane kontaktowe: adres: 42-624 Ossy, ul. Wyzwolenia 1b, tel. 602330921, e-mail: jerzy@lampart.info.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem;
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania wynikające z art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr. 49 z 2001 r), umowy międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniu;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wykonywaniem umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy oraz ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przed urzędami ochrony własności przemysłowej (UPRP i innych i krajów, EPO, WIPO, OHIM) lub sądami powszechnymi.