ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl
(+48) 696 102 373 malgorzata@lampart.info.pl

Wzory użytkowe

wzór-użytkowy-2Prawa ochronne na wzory użytkowe

Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe (w skali światowej) i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotów o trwałej postaci. Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Co należy przygotować w celu zgłoszenia wzoru użytkowego

Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego jest w sumie podobna do wymogów jakie stawiane są przy zgłoszeniu wynalazku. Jedną z istotnych części jest tu jednak rysunek, bez którego wynalazek (na przykład w kategorii sposób) może się obejść.

– cd. podpowiedzi znajduje się tu.