ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Badania, opinie

Aby zgłosić do ochrony wynalazek w celu uzyskania patentu, czy zgłosić znak towarowy dla uzyskania rejestracji i ochrony, cokolwiek by nie zgłosić do urzędu patentowego, niewątpliwie dobrze jest mieć rozeznanie czy ktoś nas nie uprzedził, nie wymyślił przed nami. Wcześniejsze identyczne lub podobne zgłoszenie szkodzi uzyskaniu praw wyłącznych. Uniemożliwia ochronę, uzyskanie patentu, a nawet ich uzyskanie naraża zgłaszającego na unieważnienie i koszty. Nasza kancelaria zminimalizuje to ryzyko, a w sytuacjach spornych czy wątpliwych sporządzi opinię.

Ochrona prawna

Ochrona uzyskiwana w drodze postępowania przed urzędami patentowymi, zwłaszcza prowadzącymi badania stanu wcześniejszego "prior art" jest ochroną silną. Minimalizuje to możliwość sporów sądowych. Właściciel praw może korzystać z czegoś co konkurencja niezbyt lubi - z monopolu. Jednakże ten monopol pozwoli mu zrekompensować wydatki skierowane na rozwój, na ochronę, wyprzedzić o krok konkurencję. Ochrona praw wskazuje, że mamy do czynienia z TWÓRCĄ, człowiekiem innowacyjnym i pomysłowym.

Utrzymanie ochrony

Prawa ochronne, patent, rejestracja trwają tak długo jak są opłacane w urzędach patentowych. Opłaty te w Polsce są częścią budżetu państwa. Nieopłacenie w stosownym czasie skutkuje powiększeniem opłaty lub wygaśnięciem praw i zwykle nie jest możliwe przywrócenie terminu do wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony. Opłatę wnosi uprawniony lub jego prawidłowo ustanowiony pełnomocnik. Pomagamy w tych sprawach, przypominamy o konieczności wniesienia opłat.

rejkr

Ostrzeżenie – kolejny sposób na wprowadzenie w błąd

Tym razem  przynajmniej nie posługują się nazwiskiem pełnomocnika. Tym nie mniej treści sugerują ochronę prawną, podaną w taki sposób, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać nad całym tym nieszczęsnym procederem. Przypomina to wolną amerykankę nie do zatrzymania. Nawet koszty tzw. „rejestracji” w prywatnych zbiorach spadły do poziomu dokładnie…

znakwyludz

Uwaga na fałszywych „pełnomocników”

Bardzo dużo jest firm, które narzucają swoją pomoc w przedłużeniu ochrony znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Czasami ta pomoc jest znacznie przedwczesna i pojawia się nawet półtora roku do wygaśnięcia praw kiedy faktycznie możliwość dokonania opłaty otwiera się zwykle na pól roku przed końcem okresu ochronnego (w UPRP nie wcześniej…

kolejnefrou

Kolejny przykład „fałszywego pełnomocnika”

Ledwie skończyłem pisać o fałszywych pełnomocnikach, jak zadzwonił do mnie mój klient w podobnej sprawie. Świadomy tego typu działań podkreślił jednak, że używanie w tego typu „ofertach” nazwiska rzecznika patentowego jest dodatkowym elementem mogącym wprowadzić w błąd. Wydaje się że podmiot wysyłający takie przypomnienie może być w jakiś sposób związany…