ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl
(+48) 696 102 373 malgorzata@lampart.info.pl

Badania, opinie

Aby zgłosić do ochrony wynalazek w celu uzyskania patentu, czy zgłosić znak towarowy dla uzyskania rejestracji i ochrony, cokolwiek by nie zgłosić do urzędu patentowego, niewątpliwie dobrze jest mieć rozeznanie czy ktoś nas nie uprzedził, nie wymyślił przed nami. Wcześniejsze identyczne lub podobne zgłoszenie szkodzi uzyskaniu praw wyłącznych. Uniemożliwia ochronę, uzyskanie patentu, a nawet ich uzyskanie naraża zgłaszającego na unieważnienie i koszty. Nasza kancelaria zminimalizuje to ryzyko, a w sytuacjach spornych czy wątpliwych sporządzi opinię.

Ochrona prawna

Ochrona uzyskiwana w drodze postępowania przed urzędami patentowymi, zwłaszcza prowadzącymi badania stanu wcześniejszego "prior art" jest ochroną silną. Minimalizuje to możliwość sporów sądowych. Właściciel praw może korzystać z czegoś co konkurencja niezbyt lubi - z monopolu. Jednakże ten monopol pozwoli mu zrekompensować wydatki skierowane na rozwój, na ochronę, wyprzedzić o krok konkurencję. Ochrona praw wskazuje, że mamy do czynienia z TWÓRCĄ, człowiekiem innowacyjnym i pomysłowym.

Utrzymanie ochrony

Prawa ochronne, patent, rejestracja trwają tak długo jak są opłacane w urzędach patentowych. Opłaty te w Polsce są częścią budżetu państwa. Nieopłacenie w stosownym czasie skutkuje powiększeniem opłaty lub wygaśnięciem praw i zwykle nie jest możliwe przywrócenie terminu do wniesienia opłaty za kolejny okres ochrony. Opłatę wnosi uprawniony lub jego prawidłowo ustanowiony pełnomocnik. Pomagamy w tych sprawach, przypominamy o konieczności wniesienia opłat.

rejkr

kolejny sposób na szybkie wzbogacanie się

Tym razem  przynajmniej nie posługują się nazwiskiem pełnomocnika. Tym nie mniej treści sugerują ochronę prawną, podaną w taki sposób, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać nad całym tym nieszczęsnym procederem. Przypomina to wolną amerykankę nie do zatrzymania. Nawet koszty tzw. „rejestracji” w prywatnych zbiorach spadły do poziomu dokładnie…

kapital intelektualny Twojej firmy

Test

Na stronie Urzędu Patentowego RP jest test dla Twojej firmy po wypełnieniu którego generowany jest bezpłatny raport! Test pozwoli ocenić działania Twojej firmy w dziedzinie własności intelektualnej. Wyniki testu pokażą, czy Twoja firma stosuje strategie, procesy oraz odpowiedni podział odpowiedzialności w odniesieniu do kapitału intelektualnego. Dostęp do testu znajduje się…

znakwyludz

Uwaga na fałszywych „pełnomocników”

Bardzo dużo jest firm, które narzucają swoją pomoc w przedłużeniu ochrony znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Czasami ta pomoc jest znacznie przedwczesna i pojawia się nawet półtora roku do wygaśnięcia praw kiedy faktycznie możliwość dokonania opłaty otwiera się zwykle na pól roku przed końcem okresu ochronnego (w UPRP nie wcześniej…

kolejnefrou

Kolejny przykład „fałszywego pełnomocnika”

Ledwie skończyłem pisać o fałszywych pełnomocnikach, jak zadzwonił do mnie mój klient w podobnej sprawie. Świadomy tego typu działań podkreślił jednak, że używanie w tego typu „ofertach” nazwiska rzecznika patentowego jest dodatkowym elementem mogącym wprowadził w błąd. Wydaje się że podmiot wysyłający takie przypomnienie może być w jakiś sposób związany…

omih czy ohim

Czy na pewno OHIM?

Kto to zauważy … OMIH-OHIM, do tego chroniony element gwiazdek.Zasady wykorzystywania godła europejskiego przez strony trzecie zostały określone w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy. Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.09.2012 r. (2012/C 271/04).Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać…