ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Uwaga na fałszywych „pełnomocników”

znakwyludz

Bardzo dużo jest firm, które narzucają swoją pomoc w przedłużeniu ochrony znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Czasami ta pomoc jest znacznie przedwczesna i pojawia się nawet półtora roku do wygaśnięcia praw kiedy faktycznie możliwość dokonania opłaty otwiera się zwykle na pól roku przed końcem okresu ochronnego (w UPRP nie wcześniej niż na rok przed upływem okresu ochrony).
Taka „pomoc” może być bardzo droga i jak w przykładzie (niestety opłaconym) nawet kilkukrotnie przewyższać wymaganą opłatę w wysokości – zamiast 1350 euro 6900 euro.
Nawet jeśli kilka procent (1% lub 2%) ogólnej liczby zgłaszający skorzysta z takich wątpliwej jakości usług to jest to opłacalny proceder o czym świadczy liczba podobnych firm i podobnych ofert. Podmioty te zupełnie przy tym nie zważają na zasady etyki, że nie można narzucać się ze swoimi usługami skoro zgłaszający ma swojego pełnomocnika. Wysyłają swoje zawiadomienia używając nazw mocno zbliżonych do nazw urzędowych, stosują znaki towarowe zawierające gwiazdki unijne albo wręcz prawie znak Światowej Organizacji Własności Intelektualne w formie ośmiokątnej zamiast okrągłej. Często nie stosują języka urzędowego kraju do którego wysyłają powiadomienia, a w zamian angielski małą czcionką. Pisma takie zawierają także ponaglenia i ostrzeżenia.
O ile Urząd Patentowy RP zwraca się z zapytaniem do zgłaszającego, pełnomocnika czy wpłacającego w przypadku wniesienia opłaty przez osobę nie będącą właścicielem praw o wyjaśnienie, to EUIPO – urząd rejestrujący wspólnotowe znaki towarowe i wzory przemysłowe – tego typu szczegóły nie interesują. Po prostu ten proceder opiera się na braku należytej ostrożności, na chwili nieuwagi, na presji czasu, a czasami na łatwowierności. Niestety tam gdzie wchodzą w grę finanse ostrożność co do kwoty, konta, tytułu powinna być szczególna.
Automatyka procederu jest na tyle wysoka, że komu jak komu ale nawet Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych przysłano propozycję przedłużenia ochrony jednego z jej znaków.

Strony urzędów patentowych ostrzegają przez ty, procederem.
WIPO – http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
EUIPO – https://euipo.europa.eu
EPO – http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information…
UPRP – http://www.uprp.pl/ostrzezenie-o-nieuczciwych-praktykach/Text02,57,3316,…

a proceder ma się nadal dobrze.

ps. We właściwym czasie EUIPO przysyła powiadomienie o możliwości przedłużenia ochrony z podaniem przedziałów czasowych, kwoty, nr konta. Informacja taka zamieszczona jest w przykładowym pliku pdf infozohim.