ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w pliku pdf lub icow doc do pobrania, podpisania i odesłania do kancelarii mailem jerzy@lampart.info.pl oraz zwykłą pocztą. Na pełnomocnictwie przy zgłoszeniach krajowych proszę dodatkowo wpisać dane typu: Regon, Nip, Pesel (w przypadku osób fizycznych), KRS (w przypadku osób prawnych).

Do pobrania także pełnomocnictwo do zgłoszenia wynalazku międzynarodowego w ramach procedury Patent Cooperation Treaty (PCT) i pełnomocnictwo do zgłoszenia wynalazku europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO.

Wskazówki odnoszące się do zgłoszeń krajowych:

  • pełnomocnictwo w imieniu spółki prawa handlowego podpisuje lub podpisują osoby upoważniony do reprezentacji spółki,
  • wszyscy wspólnicy spółki osobowej podpisują pełnomocnictwo,
  • podpis powinien być czytelny albo uzupełniony pieczątką.