ul. Wyzwolenia 1b, 42-624 Ossy
(+48) 602 330 921 jerzy@lampart.info.pl

Informacje

Podstawowe i praktyczne informacje na temat ochrony własności intelektualnej

Informacje przedstawione na tej stronie są bardzo podstawowe i publikowane z zamiarem wyrobienia sobie ogólnego obrazu w bardzo obszernej dziedzinie ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej. Tym nie mniej, treści tu zawarte powinny pomóc, ułatwić zrozumienie niektórych problemów ochrony, głównie od strony praktycznej.

Przeczytaj więc proszę czym są:

patenty
– prawa ochronne na znaki towarowe
prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
prawa ochronne na wzory użytkowe

i co trzeba przygotować by szybko i sprawnie dokonać zgłoszenia.